Objavljen nacrt izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Nacrt izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju možete pogledati ovde.

Eventualne primedbe i sugestije mogu se dostavljati do 9. novembra 2018. godine, do 12 časova, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Jedna od najvažnijih izmena se tiče novog načina obračuna poreske amortizacije, o čemu smo pisali ranije ovde.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ćemo pisati u komentarima kada nacrt bude prihvaćen od strane Vlade Srbije i poslat u skupštinsku proceduru i nakon usvajanja.

Podelite: