Objavljen nacrt Carinskog zakona

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani objavilo nacrt Carinskog zakona.

Nacrt Carinskog zakona možete preuzeti direktno ovde ili na strani Ministarstva finansija ovde.

Javne rasprave u vezi sa ovim propisom neće biti na osnovu zaključka odbora za privredu i finansije Vlade Srbije od 1. decembra 2017. godine.

Naime, Ministarstvo finansija na čijem čelu je bio ministar Vujović je predložilo Vladi da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu. Odbor za privredu i finansije Vlade Srbije na čijem čelu je bio ministar finansija Vujović je prihvatio predlog i doneo odgovarajući zaključak koji je dostavljen Ministarstvu finansija radi realizacije…

Sve u svemu, Vujović predložio Vujoviću da nije potrebna javna rasprava, a Vujović odlučio da ne bude javne rasprave i dostavio Vujoviću zaključak.

Podelite: