Обавезност уговарања накнаде за директора који је ангажован по уговору о правима и обавезама директора – грешка у мишљењу Министарства финансија

Недавно је Министарство финансија објавило мишљење са следећим насловом: Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање по основу уговора о правима и обавезама директора без заснивања радног односа у случају када то лице које није оснивач ни члан привредног друштва и “не остварује накнаду” за свој рад као директор (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1137/2018-04 од 11.6.2018. године).

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: