Обавеза плаћања доприноса по основу уговора о правима и обавезама директора који није оснивач друштва и „не остварује накнаду“ за свој рад

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање по основу уговора о правима и обавезама директора без заснивања радног односа у случају када то лице које није оснивач ни члан привредног друштва и „не остварује накнаду“ за свој рад као директор

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1137/2018-04 од 11.6.2018. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: