Обавеза састављања извештаја о трансферним ценама у случају када обвезник (зајмодавац) закључи са повезаним лицем уговор о зајму без обавезе плаћања камате

(Мишљење Мипистарства фииансија, бр. 011-00-505/2018-04 од 8.8.2018. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: