Обавеза састављања извештаја о трансферним ценама у случају када обвезник (зајмодавац) закључи са повезаним лицем уговор о зајму без обавезе плаћања камате

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: