Obaveza redovnog ažuriranja podataka u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre je objavila obaveštenje u kojem podseća privredne subjekte da su u obavezi da evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku najkasnije u roku od 15 dana.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Agencija za privredne registre podseća privredne subjekte na obavezu da elektronski evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, najkasnije u roku od 15 dana u slučajevima kada se promeni stvarni vlasnik.

Ova obaveza propisana je članom 14. Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), kojim su predviđene novčane kazne za pravno i odgovorno lice u pravnom licu koje ne postupi u skladu sa zakonom i ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta i koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik.

Ažuriranje podatka u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika vrši se elektronski od strane registrovanog subjekta, a promena podatka o stvarnom vlasniku može se izvršiti tek nakon što se registrovani subjekt prijavi sa svojim korisničkim nalogom u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika i na način na koji je prethodno evidentirao podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.“

Podelite: