Обавеза редовног ажурирања података у Централној евиденцији стварних власника

Агенција за привредне регистре је објавила обавештење у којем подсећа привредне субјекте да су у обавези да евидентирају сваку промену податка о стварном власнику најкасније у року од 15 дана.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре подсећа привредне субјекте на обавезу да електронски евидентирају сваку промену податка о стварном власнику у Централној евиденцији стварних власника, најкасније у року од 15 дана у случајевима када се промени стварни власник.

Ова обавеза прописана је чланом 14. Закона о централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС“, бр. 41/18), којим су предвиђене новчане казне за правно и одговорно лице у правном лицу које не поступи у складу са законом и не изврши евидентирање података о стварном власнику регистрованог субјекта и који нема и не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентиран стварни власник.

Ажурирање податка у Централној евиденцији стварних власника врши се електронски од стране регистрованог субјекта, а промена податка о стварном власнику може се извршити тек након што се регистровани субјект пријави са својим корисничким налогом у систему за централизовано пријављивање корисника и на начин на који је претходно евидентирао податке о стварном власнику у Централној евиденцији стварних власника.“

Поделите: