Обавеза и начин евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја за услуге које врши библиотека и које наплаћује путем чланарине

Обавеза и начин евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја у случају када Универзитетска библиотека Крагујевац врши услуге позајмљивања књига, коришћења читаонице, међубиблиотечке позајмице из других библиотека које наплаћује путем чланарине од својих чланова – физичких лица у готовом новцу, као и приликом наплате накнаде за издавање различитих врста потврда физичким лицима и наплате новчаних казни у случају кашњења у враћању позајмљених књига

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00128/2022-04 од 4.4.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: