Obaveza i način evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja za usluge koje vrši biblioteka i koje naplaćuje putem članarine

Obaveza i način evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u slučaju kada Univerzitetska biblioteka Kragujevac vrši usluge pozajmljivanja knjiga, korišćenja čitaonice, međubibliotečke pozajmice iz drugih biblioteka koje naplaćuje putem članarine od svojih članova – fizičkih lica u gotovom novcu, kao i prilikom naplate naknade za izdavanje različitih vrsta potvrda fizičkim licima i naplate novčanih kazni u slučaju kašnjenja u vraćanju pozajmljenih knjiga

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00128/2022-04 od 4.4.2022. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: