Ново корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ

Пореска управа је објавила нову верзију корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ.

У ново корисничко упутство су укључене измене и допуне Правилника о евиденцији ПДВ од 22.6.2018. године („Службени гласник РС“, број 48/2018).

Подсећамо да се преглед обрачуна ПДВ – Образац ПОПДВ подноси уз пореску пријаву ПДВ почев од пореског периода јул 2018. године (за месечне обвезнике), односно јул-септембар 2018. године (за тромесечне обвезнике).

Ново корисничко упутство можете преузети директно овде или на страни Пореске управе овде.

Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ.

Поделите: