Novo korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – obrascu POPDV

Poreska uprava je objavila novu verziju korisničkog uputstva za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – obrascu POPDV.

U novo korisničko uputstvo su uključene izmene i dopune Pravilnika o evidenciji PDV od 22.6.2018. godine („Službeni glasnik RS“, broj 48/2018).

Podsećamo da se pregled obračuna PDV – Obrazac POPDV podnosi uz poresku prijavu PDV počev od poreskog perioda jul 2018. godine (za mesečne obveznike), odnosno jul-septembar 2018. godine (za tromesečne obveznike).

Novo korisničko uputstvo možete preuzeti direktno ovde ili na strani Poreske uprave ovde.

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – obrascu POPDV.

Podelite: