Novine u vezi sa evidentiranjem prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja

Na sajtu Poreske uprave 25. oktobra 2022. godine objavljena je nova verzija 1.14 Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a.

U delu 9.1 Avansno plaćanje dodata su dva podnaslova i dato je objašnjenje za specifične situacije u vezi sa evidentiranjem avansa (str. 41 uputstva):

  • 9.1.2. Izdavanje fiskalnih računa u slučaju naplate avansa pre primene sistema eFiskalizacije (Avans – Refundacija i Promet – Prodaja)
  • 9.1.3. Izdavanje fiskalnih računa u slučaju naplate avansa pre i avansa u toku primene sistema eFiskalizacije (Avans – Prodaja, Avans – Refundacija i Promet – Prodaja)

U delu 9.5 Jednonamenski vaučer je izmenjena procedura evidentiranja prilikom prodaje i realizacije jednonamenskog vaučera (str. 46 uputstva).

Dodat je novi deo 9.7 Promet bez naknade (str. 48. uputstva).

U delu 9.8. Račun sa identifikacijom kupca su izvršene određene dopune (str. 51 uputstva). 

O navedenim novinama u vezi sa evidentiranjem prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja pisaćemo detaljnije u novim tekstovima narednih dana.

Podelite: