Новине у вези са евидентирањем промета преко електронског фискалног уређаја

На сајту Пореске управе 25. октобра 2022. године објављена је нова верзија 1.14 Техничког упутства за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а.

У делу 9.1 Авансно плаћање додата су два поднаслова и дато је објашњење за специфичне ситуације у вези са евидентирањем аванса (стр. 41 упутства):

  • 9.1.2. Издавање фискалних рачуна у случају наплате аванса пре примене система еФискализације (Аванс – Рефундација и Промет – Продаја)
  • 9.1.3. Издавање фискалних рачуна у случају наплате аванса пре и аванса у току примене система еФискализације (Аванс – Продаја, Аванс – Рефундација и Промет – Продаја)

У делу 9.5 Једнонаменски ваучер је измењена процедура евидентирања приликом продаје и реализације једнонаменског ваучера (стр. 46 упутства).

Додат је нови део 9.7 Промет без накнаде (стр. 48. упутства).

У делу 9.8. Рачун са идентификацијом купца су извршене одређене допуне (стр. 51 упутства). 

О наведеним новинама у вези са евидентирањем промета преко електронског фискалног уређаја писаћемо детаљније у новим текстовима наредних дана.

Поделите: