Novi obrazac za vraćanje PDV stranim fizičkim licima

Od 1. januara 2019. godine, obveznici PDV – prodavci, na zahtev stranih fizičkih lica, treba da izdaju obrazac Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

Do 31. decembra 2018. godine se koristio Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju.

Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV je propisan izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, broj 104 od 28.12.2018. godine).

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„1. januara 2019. godine menja se dokument – obrazac za vraćanje PDV stranim fizičkim licima, tj. licima koja u Republici Srbiji nemaju prebivalište ni boravište, koja otpremaju u inostranstvo dobra kupljena u Republici Srbiji. Naime, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine obveznik PDV – prodavac, na zahtev kupca – stranog fizičkog lica, popunjava Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju, a od 1. januara 2019. godine Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV. 

U cilju omogućavanja stranim fizičkim licima da ostvare svoje pravo na povraćaj PDV za dobra kupljena u Republici Srbiji i obveznicima PDV – prodavcima da za promet tih dobara ostvare poresko oslobođenje, u skladu sa propisima, od 1. januara 2019. godine obveznici PDV – prodavci, na zahtev stranih fizičkih lica, treba da izdaju Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV propisan je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/18 od 28. decembra 2018. godine. Navedeni obrazac može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva finansija.“

Podelite: