Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у првом полугодишту 2016. године и износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 19.749.164,34 динара;
  • за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 9.874.583,04 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 14.216,89 динара;
  • за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 9.874.583,04 динара.

Нови износи накнада се примењују од 5. авугста 2016. године.

Поделите: