Novi iznosi naknada za poslovanje sa duvanom i duvanskim proizvodima – primena od 20. februara 2021. godine

Shodno Zakona o duvanu, naknade su usklađene indeksom potrošačkih cena u 2020. godini i iznose:

  • za upis u Registar prerađivača duvana – 10.818.840,00 dinara;
  • za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda – 21.567.147,74 dinara;
  • za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima – 10.818.840,00 dinara;
  • za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima – 15.525,61 dinara;
  • za upis u Registar uvoznika – 10.818.840,00 dinara;
  • za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku – 2.580.617,50 dinara.

Novi iznosi naknada su objavljeni u „Službenom glasniku RS“ broj 11 od 12.2.2021. godine a primenjuju se od 20. februara 2021. godine.

Podelite: