Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима – примена од 20. фебруара 2021. године

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у 2020. години и износе:

  • за упис у Регистар прерађивача дувана – 10.818.840,00 динара;
  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 21.567.147,74 динара;
  • за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.818.840,00 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 15.525,61 динара;
  • за упис у Регистар увозника – 10.818.840,00 динара;
  • за упис у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку – 2.580.617,50 динара.

Нови износи накнада су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 11 од 12.2.2021. године а примењују се од 20. фебруара 2021. године.

Поделите: