Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима – примена од 2. фебруара 2019. године

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2018. године и износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 20.893.398,32 динара;
  • за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.446.700,07 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 15.040,60 динара;
  • за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 10.446.700,07 динара.

Нови износи накнада су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 4 од 25.1.2019. године а примењују се од 2. фебруара 2019. године.

Поделите: