Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима – примена од 18. августа 2018. године

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у првом полугодишту 2018. године и износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 20.935.268,86 динара;
  • за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.467.635,34 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 15.070,74 динара;
  • за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 10.467.635,34 динара.

Нови износи накнада су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 62 од 10.8.2018. године а примењују се од 18. августа 2018. године.

Поделите: