Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима – примена од 16. августа 2017. године

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у првом полугодишту 2017. године и износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 20.464.143,35 динара;
  • за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.232.072,57 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 14.731,59 динара;
  • за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 10.232.072,57 динара.

Нови износи накнада су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 76 од 9.8.2017. године а примењују се од 16. авугста 2017. године.

Поделите: