Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине – од 3.11.2018. године

Одлуком о износима минималних акциза за дуванске прерађевине (“Службени гласник РС”, број 84/2018) утврђени су нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине.

Износи минималних акциза за цигарете, резани дуван и дуван за лулу износе:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
Цигарете 148,86 дин./пак.
Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:
- резани дуван 5.210,10 дин./кг
- дуван за лулу 5.430,97 дин./кг

 

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 5.210,10 дин/кг, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/кг.

Нова одлука ступа на снагу 3. новембра 2018. године.

Поделите: