Објављен „Службени гласник РС“ број 84 од 2.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената
 • ПРАВИЛНИК о промету на велико медицинских средстава
 • ПРАВИЛНИК о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 84 од 2.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10430/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10431/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10434/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10435/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10432/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10433/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10452/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10451/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10511/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10512/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10523/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10559/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији медицинског средства
 • ПРАВИЛНИК о промету на велико медицинских средстава
 • ПРАВИЛНИК о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица
 • ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца
 • ПРАВИЛНИК о методологији утврђивања референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1110/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1111/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1123/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1124/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1125/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1126/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1127/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1128/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1129/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1130/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1131/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1132/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената
 • ОДЛУКА о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • ОДЛУКА о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године, путем електорске скупштине
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: