Nova poreska amortizacija – kalkulator

Kalkulator za obračun poreske amortizacije za sredstva nabavljena posle 1. januara 2019. godine može se koristiti za najrazličitije primere koje imate u praksi. *

Za korisnike koji su prijavljeni (pretplatnici), kalkulator pamti poslednje podatke koji su uneti (sledeći put kada prikažete stranu sa kalkulatorom videćete podatke koje ste poslednji put uneli).

Polja označena ovom bojom se mogu popunjavati. Kliknite na polje i izvršite upis ili izaberite opciju. Obračun je moguće odštampati klikom na ikonu štampača ili reč „print“.

* Napomena – Ovaj kalkulator ne podržava sledeće opcije: dodatna ulaganja, izmenu/produženje veka trajanja sredstva nakon prve godine računovodstvene amortizacije i vek trajanja duži od 10 godina (prikazuju se kolone za prvih 10 godina).

Podsećamo da smo o obračunu poreske amortizacije pisali komentar koji možete pogledati ovde:
Obračun poreske amortizacije

Podelite: