Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2020. godine

12.1.2021.
Nove neoporezive iznose koji važe za isplate od 1.2.2021. godine pogledajte ovde:
Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2021. godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2020. do 31. januara 2021. godine („Službeni glasnik RS“, broj 5 od 22.1.2020. godine):

 • Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 16.300 dinara*
  * ovaj iznos se ne menja u odnosu na postojeći jer je promenjen od 1. januara 2020. godine
Dopuna 22.12.2020.
Novi neoporezivi iznos zarade od 18.300 dinara se primenjuje od 1. januara 2021. godine („Službeni glasnik RS“, broj 153/2020).
 • Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) –  3.988 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 2.394 dinara
 • Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 6.980 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 39.881 dinar
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 9.970 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 19.939 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) – 69.789 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 5.984 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) – 69.789 dinara
 • Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 30.570 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 9.970 dinara
 • Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 5.353 dinara
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 13.248 dinara
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) – 101.900 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 101.900 dinara
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 13.248 dinara

Tabelarni pregled novih i starih neoporezivih iznosa pogledajte ovde.

Podelite: