Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2019. godine

15.1.2020.
Nove neoporezive iznose koji važe za isplate od 1.2.2020. godine pogledajte ovde:
Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2020. godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2019. do 31. januara 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 4 od 25.1.2019. godine):

 • Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 15.300 dinara
 • Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 1) –  3.914 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 2.349 dinara
 • Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 6.850 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 39.137 dinara
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 9.784 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 19.567 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 5.872 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (član 9. stav 1. tačka 9) – 68.488 dinar
 • Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 11.741 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 9.784 dinara
 • Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 5.253 dinara
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 13.001 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 100.000 dinara
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 13.001 dinara

Tabelarni pregled novih i starih neoporezivih iznosa pogledajte ovde.

Podelite: