1) сходно интерном обавештењу Пореске управе (детаљније видети овде тачку 4), нисте исправно поступили и може се десити да пријављивање за мере на такав начин неће бити узето у обзир!

2) поступање у складу са интерним обавештењем Пореске управе:

  • подношење захтева за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ за предату пријаву за март, и
  • подношење нове пријаве са датумом плаћања 4.1. 2021. године под редним бројем 1.4. (у случају да су у пријави само приходи из радног односа, у супротном је поступак нешто другачији)

Иако нелогично са становишта важећих прописа, поступање у складу са интерним обавештењем ПУ можда је условљено техничким ограничењима система у вези са имплементацијом решења из Уредбе.

Препоручујемо онима који су поступили на описани начин (само изменом пријаве уписом 4.1.2021. године у поље 1.4 – Датум плаћања) да сачекају даље информације у вези са овим питањем.

Напомена: обавезно најкасније до 25. априла 2020. године поднети пријаву ИПБ (избор пословне банке) путем апликације еПорези, за привредне субјекте који на дан 10. април имају отворене текуће рачуне код више банака.  

Повратак на почетак

Коментари у вези фискалних погодности и директних давања