Када будете предавали пријаву за март имаћете 2 опције:

1) да у пријави за март (коју предајете најкасније до краја априла) изаберете датум плаћања 4.1.2021. године у пољу 1.4 – Датум плаћања (у тој опцији треба да поднесете пријаву за април до краја маја и пријаву за мај до краја јуна, уз упис 4.1.2021. године као датум плаћања)

2) да исплатите зараду и платите порез и доприносе за март, а да се за мере определите приликом предаје пријаве за април до краја априла са датумом плаћања 4.1.2021. године у пољу 1.4 – Датум плаћања (у тој опцији треба да поднесете пријаву за мај* до 31.5. и пријаву за јун* до 30.6, уз упис 4.1.2021. године као датум плаћања).
* Обавеза предаје пријаве за мај до 31.5. и за јун до 30.6. не произлази из одредаба Уредбе, али је такав став Пореске управе објављен на њиховом сајту у Обавештењу од 21.4.2020. године

3) без обзира на опцију коју изаберете, диреткна давања ћете добити у мају, јуну и јулу.

Напомена: обавезно најкасније до 25. априла 2020. године поднети пријаву ИПБ (избор пословне банке) путем апликације еПорези, за привредне субјекте који на дан 10. април имају отворене текуће рачуне код више банака. 

Повратак на почетак

Коментари у вези фискалних погодности и директних давања