Kada budete predavali prijavu za mart imaćete 2 opcije:

1) da u prijavi za mart (koju predajete najkasnije do kraja aprila) izaberete datum plaćanja 4.1.2021. godine u polju 1.4 – Datum plaćanja (u toj opciji treba da podnesete prijavu za april do kraja maja i prijavu za maj do kraja juna, uz upis 4.1.2021. godine kao datum plaćanja)

2) da isplatite zaradu i platite porez i doprinose za mart, a da se za mere opredelite prilikom predaje prijave za april do kraja aprila sa datumom plaćanja 4.1.2021. godine u polju 1.4 – Datum plaćanja (u toj opciji treba da podnesete prijavu za maj* do 31.5. i prijavu za jun* do 30.6, uz upis 4.1.2021. godine kao datum plaćanja).
* Obaveza predaje prijave za maj do 31.5. i za jun do 30.6. ne proizlazi iz odredaba Uredbe, ali je takav stav Poreske uprave objavljen na njihovom sajtu u Obaveštenju od 21.4.2020. godine

3) bez obzira na opciju koju izaberete, diretkna davanja ćete dobiti u maju, junu i julu.

Napomena: obavezno najkasnije do 25. aprila 2020. godine podneti prijavu IPB (izbor poslovne banke) putem aplikacije ePorezi, za privredne subjekte koji na dan 10. april imaju otvorene tekuće račune kod više banaka. 

Povratak na početak

Komentari u vezi fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja