Neokako – Evidentiranje u SEF (dopuna): specifični slučajevi PDV

U januaru 2023. godine smo objavili novu temu u okviru aplikacije Neokako: Evidentiranje u SEF – eFakture, pojedinačna i zbirna evidencija PDV (videti ovde).

Imajući u vidu značajne novine u pogledu evidentiranja u zbirnoj i pojedinačnoj evidenciji PDV na SEF koje su rezultat donošenja novog Pravilnika o elektronskom fakturisanju koji važi od 1. jula 2023. godine, izvršili smo dopunu navedene teme.

Dopunjeni deo smo nazvali „Specifični slučajevi PDV“, u okviru kojeg su obrađene sledeće stavke:

  • Knjižno odobrenje
  • Storno fakture (ili knjižnog zaduženja)
  • Izmena posle procene osnovice
  • Neizdavanje fakture u roku za predaju prijave

Temu „Evidentiranje u SEF“ možete pogledati ovde u okviru aplikacije Neokako:

Evidentiranje u SEF – eFakture, pojedinačna i zbirna evidencija PDV

Ukoliko bude novih izmena i dopuna propisa u vezi sa ovom temom, izvršićemo izmene u aplikaciji u kratkom roku i obavestiti korisnike o tome.

Podelite: