Неокако – Евидентирање у СЕФ: еФактуре, појединачна и збирна евиденција ПДВ

Корисници Система електронских фактура (у даљем тексту: СЕФ) се могу поделити у три категорије:

  • субјекти јавног сектора
  • субјекти приватног сектора (обвезници ПДВ који нису субјекти јавног сектора)
  • добровољни корисници (нису обвезници ПДВ али су се из било ког разлога пријавили на СЕФ)

Корисници на СЕФ евидентирају електронске фактуре (у даљем тексту: еФактуре) и обрачун ПДВ у оквиру појединачне и збирне евиденције ПДВ.

Да ли и у којим случајевима корисник СЕФ евидентира еФактуру, односно врши евидентирање у појединачној или збирној евиденцији ПДВ у СЕФ?

На ово важно питање дајемо одговор у оквиру нове теме у апликацији Неокако:

Евидентирање у СЕФ – еФактуре, појединачна и збирна евиденција ПДВ

Уколико дође до измена и допуна прописа или техничког упутства у вези са овом темом, извршићемо измене у апликацији у кратком року и обавестити кориснике о томе.

Поделите: