Neokako – Evidentiranje u SEF: eFakture, pojedinačna i zbirna evidencija PDV

Korisnici Sistema elektronskih faktura (u daljem tekstu: SEF) se mogu podeliti u tri kategorije:

  • subjekti javnog sektora
  • subjekti privatnog sektora (obveznici PDV koji nisu subjekti javnog sektora)
  • dobrovoljni korisnici (nisu obveznici PDV ali su se iz bilo kog razloga prijavili na SEF)

Korisnici na SEF evidentiraju elektronske fakture (u daljem tekstu: eFakture) i obračun PDV u okviru pojedinačne i zbirne evidencije PDV.

Da li i u kojim slučajevima korisnik SEF evidentira eFakturu, odnosno vrši evidentiranje u pojedinačnoj ili zbirnoj evidenciji PDV u SEF?

Na ovo važno pitanje dajemo odgovor u okviru nove teme u aplikaciji Neokako:

Evidentiranje u SEF – eFakture, pojedinačna i zbirna evidencija PDV

Ukoliko dođe do izmena i dopuna propisa ili tehničkog uputstva u vezi sa ovom temom, izvršićemo izmene u aplikaciji u kratkom roku i obavestiti korisnike o tome.

Podelite: