Неокако – Евидентирање у СЕФ (допуна): специфични случајеви ПДВ

У јануару 2023. године смо објавили нову тему у оквиру апликације Неокако: Евидентирање у СЕФ – еФактуре, појединачна и збирна евиденција ПДВ (видети овде).

Имајући у виду значајне новине у погледу евидентирања у збирној и појединачној евиденцији ПДВ на СЕФ које су резултат доношења новог Правилника о електронском фактурисању који важи од 1. јула 2023. године, извршили смо допуну наведене теме.

Допуњени део смо назвали „Специфични случајеви ПДВ“, у оквиру којег су обрађене следеће ставке:

  • Књижно одобрење
  • Сторно фактуре (или књижног задужења)
  • Измена после процене основице
  • Неиздавање фактуре у року за предају пријаве

Тему „Евидентирање у СЕФ“ можете погледати овде у оквиру апликације Неокако:

Евидентирање у СЕФ – еФактуре, појединачна и збирна евиденција ПДВ

Уколико буде нових измена и допуна прописа у вези са овом темом, извршићемо измене у апликацији у кратком року и обавестити кориснике о томе.

Поделите: