Накнада зараде за запослене који одсуствују са рада због болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације

У „Службеном гласнику РС“, број 50 од 3. априла 2020. године објављен је Закључак Владе број 53-3008/2020-2 (у даљем тексту: Закључак), у вези са накнадом зараде за запослене који одсуствују са рада због болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу.

У Закључку се препоручује послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, тако да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

Напомињемо да се ради о препоруци која се односи на оне запослене код којих је болест или мера изолације или самоизолације наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контатка са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, а то су пре свега лекари, медицинско особље, војска и полиција.

На овакав закључак наводи текст вести која је објављена на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у вези са Закључком (на слици испод је приказан део вести):

Закључком се даље препоручује послодавцима следеће у вези са исплатом накнаде зараде:

1) да за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате из својих средстава;

2) да почев од 31. дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате тако што ће из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде.

Предвиђено је да у наведеним случајевима одсуство са рада запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака).

На сајту Министарства здравља објављени су захтеви за издавање потврде о изолацији:

Захтев бр. 1 – за издавање потврде о изолацији за путника у међународном саобраћају коме је одређена хитна мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2  у трајању од 14 / 28 дана (изолација у кућним условима)

Захтев бр. 2 – за издавање потврде о изолацији за лице из контакта у Републици Србији коме је одређена хитна мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2  у трајању од 14 / 28 дана (изолација у кућним условима)

Попуњени образац захтева број 1 или број 2, подносилац доставља путем е-маил адресе: potvrda.covid19@zdravlje.gov.rs

Добијену потврду запослени доставља послодавцу ради остваривања права на накнаду зараде.

Поделите: