Naknada zarade za zaposlene koji odsustvuju sa rada zbog bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije

U „Službenom glasniku RS“, broj 50 od 3. aprila 2020. godine objavljen je Zaključak Vlade broj 53-3008/2020-2 (u daljem tekstu: Zaključak), u vezi sa naknadom zarade za zaposlene koji odsustvuju sa rada zbog bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću.

U Zaključku se preporučuje poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

Napominjemo da se radi o preporuci koja se odnosi na one zaposlene kod kojih je bolest ili mera izolacije ili samoizolacije nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontatka sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, a to su pre svega lekari, medicinsko osoblje, vojska i policija.

Na ovakav zaključak navodi tekst vesti koja je objavljena na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u vezi sa Zaključkom (na slici ispod je prikazan deo vesti):

Zaključkom se dalje preporučuje poslodavcima sledeće u vezi sa isplatom naknade zarade:

1) da za prvih 30 dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate iz svojih sredstava;

2) da počev od 31. dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate tako što će iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbediti zakonom propisani iznos naknade zarade, a iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100% osnova za naknadu zarade.

Predviđeno je da u navedenim slučajevima odsustvo sa rada zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka).

Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeni su zahtevi za izdavanje potvrde o izolaciji:

Zahtev br. 1 – za izdavanje potvrde o izolaciji za putnika u međunarodnom saobraćaju kome je određena hitna mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2  u trajanju od 14 / 28 dana (izolacija u kućnim uslovima)

Zahtev br. 2 – za izdavanje potvrde o izolaciji za lice iz kontakta u Republici Srbiji kome je određena hitna mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2  u trajanju od 14 / 28 dana (izolacija u kućnim uslovima)

Popunjeni obrazac zahteva broj 1 ili broj 2, podnosilac dostavlja putem e-mail adrese: potvrda.covid19@zdravlje.gov.rs

Dobijenu potvrdu zaposleni dostavlja poslodavcu radi ostvarivanja prava na naknadu zarade.

Podelite: