Накарадно објашњење службеника Министарства финансија у вези са појмом „укупан износ“ у електронској фактури на СЕФ

У овом тексту пишемо о једном врло необичном случају: нешто што је било исправно дефинисано на СЕФ, новим исправкама 3.5 (које су у тренутку писања овог текста још увек доступне само на демо верзији СЕФ) измењено је и сада је неисправно.

Наиме, новим исправкама 3.5 СЕФ у PDF приказу електронске фактуре назив (лабела) „Укупан износ“ је преименован у „Међузбир“, а назив (лабела) „Укупно за уплату“ је преименован у „Укупан износ“. Износи који се уписују у поља поред тих назива су остали исти, нису промењени.

На примеру електронске фактуре са основицом 900 динара и обрачунатим ПДВ 180 динара, уз умањење по основу авансне фактуре од 480 динара (основица 400 и ПДВ 80), PDF приказ након нових измена изгледа овако:

Као што се види на слици, у пољу са називом „Међузбир“ уписани износ одговара укупном износу фактуре, док у пољу са називом „Укупан износ“ уписани износ одговара преосталом износу за уплату. Према томе, јасно је да ови нови називи не одговарају уписаним износима и да су тим износима одговарали претходни називи који су промењени.

Међутим, господин Владимир Пејчић, државни службеник у Министарству финансија, из сектора за дигитализацију у области финансија, на вебинару у организацији Министарства финансија одржаном 11. јануара 2024. године, рекао је поводом ових измена следеће:

„Извршене су измене у одређеним називима, то се каже лабела, на спољном приказу електронске фактуре. То је заправо онај документ у ПДФ формату који скидамо за, који је људски читљив формат, дакле не XМЛ. Сад, на следеће су, следеће су измене извршене: на свим документима осим на авансној фактури лабела „укупно за уплату“ преименована је у „укупан износ“. То је усклађено са, са Правилником о електронским фактурама, о фактурама, и то како у заглављу тако и у оном делу где су суме. На свим документима лабела „укупан износ“, значи оно што је било, ми сматрамо до сада погрешно, преименована је у „међузбир“, зато што то, сад ја опет из неког свог искуства правничког угла, сматрам да тај међузбир нема, он нема, није нешто што је укупан износ заправо, не представља то, и то се, то се налази у секцији са укупним вредностима, са укупним вредностима ставки, односно докумената.“

По овом објашњењу, рецимо на горе наведеном примеру, износ од 1080 динара не представља укупан износ фактуре и због тога треба да има назив „Међузбир“, а износ од 600 динара представља укупан износ фактуре и због тога треба да има назив „Укупан износ“???

Сматрамо да је апсолутно јасно да је ово објашњење нелогично и да је ова измена погрешна. Остаје нејасно зашто је уопште извршена оваква измена. Надамо се да ће надлежни у Министарству финансија увидети грешку и избацити ову измена из исправки 3.5 пре него што буду имплементиране на продукциону верзију СЕФ.

На крају дајемо табеларни приказ назива износа који се уписују у спорна поља на основу основног модела фактуре, као и називе тих поља у PDF приказу пре и после извршене измене на основу исправке СЕФ 3.5:

Поделите: