еФактуре – нове исправке верзија 3.5 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 29. децембра 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 3.5 решења СЕФ:

1. Измена лабела на PDF документу

На свим документима (осим на авансном рачуну) лабела „Укупно за уплату“ је преименована у „Укупан износ“, и у заглављу и у делу са сумама.

На свим документима лабела „Укупан износ“ је преименована у „Међузбир“, у секцији са укупним вредностима докумената.

На авансном рачуну лабела „Износ авансне уплате за ПДВ“ је преименована у „Износ авансне уплате“, у заглављу.

Лабела „Попуст“ је преименована у „Умањење“, у заглављу ставки.

2. На PDF документу додат је испис свих елемената XML фактуре

Уведен је нови начин генерисања PDF документа тако што је задржан постојећи визуелни изглед (са одређеном реорганизацијом описаном у тачки 2.1) уз додавање свих података из XML документа.

3. На корисничком интерфејсу вредности међузбира се приказују само ако имају вредност различиту од 0,00 рсд

Уколико је вредност међузбира једнак 0,00 рсд неће се приказати на корисничком интерфејсу. Наведена измена у апликацији приказана на страници 138 Интерног техничког упутства.

4. На корисничком интерфејсу имплементиран је редни број ставке приликом креирања новог документа на страни „Продаја“

На корисничком интерфејсу имплементиран је редни број ставке приликом креирања новог документа на страни „Продаја“. Наведена измена у апликацији приказана на страници 140 Интерног техничког упутства.

5. На корисничком интерфејсу омогућен је унос колекције умањења (попуста) на нивоу ставке

На нивоу ставке поред поља „Износ умањења“, имплементирано је дугме „+“ које активира popup прозор у оквиру ког се уносе информације о колекцији умањења: Шифра разлога умањења, Разлог умањења, Основица за умањење, Проценат умањења (%) и Износ умањења. Наведена измена у апликацији приказана на страници 140 Интерног техничког упутства.

6. Имплементирана је опциона XML валидација по свим правилима UBL-a

Опциона XML валидација може бити извршена путем Public API метода publicApi/sales-invoice/ubl и publicApi/sales-invoice/ubl/upload, као и учитавањем XML-a на корисничком интерфејсу. Уведена је нова опција „Изврши валидацију“, тако да:

  • Преко API метода – ако је вредност за извршену валидацију „true“ СЕФ ће извршити потпуну UBL валидацију и вратити поруке грешке, уколико их има. Ако је вредност за извршену валидацију „false“ XML валидација неће бити извршена.
  • Преко корисничког интерфејса (GUI) ако checkbox поље „Изврши валидацију“ је означено , СЕФ ће извршити потпуну UBL валидацију и вратити поруке грешке, уколико их има. Ако checkbox поље „Изврши валидацију“ није означено, XML валидација неће бити извршена.

Напомена: опциона XML валидација ће се извршити пре него што СЕФ изврши сопствену валидацију. Наведена измена у апликацији приказана је на страници 125 Интерног техничког упуства.

7. Интеграција система еФактура (СЕФ) и система јавних набавки

Омогућено је да приликом креирања новог документа продавац има могућност да у пољу „Број уговора“ изабере број уговора са понуђене листе уговора, уколико је купац субјект јавног сектора са јединственим ЈБКЈС бројем. Листа понуђених уговора садржи само оне уговоре који су закључени између наведеног купца и наведеног продавца. Наведена измена у апликацији приказана на страници 136 Интерног техничког упуства.

8. Исправке

1) Исправљена грешка са погрешним namespace-om код XML елемената InvoicedPrepaymentAmount и ReducedTotals у српској екстензији. Документи који се креирају на СЕФ корисничком интерфејсу ће имати исправан namespace за поменуте XML елементе. Приликом увоза фактура из XML-a (било преко корисничког интерфејса, било преко јавног API-а), СЕФ ће прихватити и xsd:InvoicedPrepaymentAmmount и sbt:InvoicedPrepaymentAmmount, односно xsd:ReducedTotals и sbt:ReducedTotals.

2) Исправљена грешка тако да поставке филтера остају сачуване када се из прегледа фактуре корисник врати на излиставање докумената.

3) Промењен је CustimizationID у XML-у фактуре која се креира на корисничком интерфејсу. <cbc:CustomizationID>um:cen.eu:en16931:2017#compliant#um:mfin.gov.rs:srbdt:2021</cbc:CustomizationID> , промењен је у <cbc:CustomizationID>um:cen.eu:en16931:2017#compliant#um:mfin.gov.rs:srbdt:2022</cbc:CustomizationID>

4) Исправљена грешка тако да су укључени и XML елементи ReducedTotals, TaxTotal[0] и TaxSubtotal, у XML-у коначног рачуна са износом за уплату 0,00 рсд, који се креира на корисничком интерфејсу.

5) Исправљена грешка да приликом учитавања XML документа на корисничком интерфејсу, двокликом на дугме „Отпреми“ се не дуплира креирани документ у СЕФ-у.

6) Исправљена грешка тако што се не приказује бели екран (blank page) када се мења податак о количини у документу који је у статусу „Нацрт“.

7) Исправљена грешка тако да се не дуплира порука грешке приликом позива API методе /api/publicApi/vat-recording/individual.

8) Исправљена грешка тако да се приказује коментар у нотификацији коју СЕФ шаље на корисников endpoint, приликом аутоматског одбијања или аутоматског одобравања фактуре.

9) Исправљена грешка тако што је омогућено дохватање нотификација о промени статуса путем метода publicApi/purchase-invoice/changes и publicApi/sales-invoice/changes, у случају када корисник има више десетина хиљада промена статуса.

10) Исправљена грешка тако што је омогућено да се у документу у статусу „Нацрт“ унесу нове ставке, а да се претходно сачуваним ставкама вредност не промени на 0,00 рсд.

11) Исправљена грешка на приказу генерисаног PDF документа тако да се не јавља разлика од 0,01 рсд за укупан ПДВ, након уноса документа на СЕФ корисничком интерфејсу.

Поделите: