Начин евидентирања промета добара и услуга без накнаде у Систему електронских фактура

У складу са чланом 164. став 1. тачка 3) Правилника о ПДВ, обвезник ПДВ нема обавезу да изда рачун из члана 42. Закона о ПДВ за промет добара и услуга без накнаде.
Напомена: Постоје изузеци када обавеза издавања рачуна постоји (члан 164. став 2. Правилника), али се то односи на специфичне случајеве: пренос целокупне или дела имовине, реализација уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије и промет добара и услуга за које је место промета иностранство.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: