Način evidentiranja prometa dobara i usluga bez naknade u Sistemu elektronskih faktura

U skladu sa članom 164. stav 1. tačka 3) Pravilnika o PDV, obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o PDV za promet dobara i usluga bez naknade.
Napomena: Postoje izuzeci kada obaveza izdavanja računa postoji (član 164. stav 2. Pravilnika), ali se to odnosi na specifične slučajeve: prenos celokupne ili dela imovine, realizacija ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije i promet dobara i usluga za koje je mesto prometa inostranstvo.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: