Начин евидентирања одлуке о исправци грешке која није материјално значајна и питања веродостојности рачуна који је издао поверилац с обзиром да не постоји уговор

Начин евидентирања одлуке руководства о исправци грешке која није материјално значајна у пословним књигама правног лица и питања веродостојности рачуна који је издао поверилац с обзиром да не постоји уговор са дефинисаним паушалним износом

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01057/2022-16 од 14.12.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: