Начин евидентирања одлуке о исправци грешке која није материјално значајна и питања веродостојности рачуна који је издао поверилац с обзиром да не постоји уговор

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: