Могућност исплате неопорезивог износа дневнице лицу ангажованом по основу уговора о допунском раду

Питање

Да ли лице ангажовано по основу Уговора о допунском раду може да буде упућено на службени пут за потребе послодавца са којим има закључен такав уговор и да ли могу да се обрачунају и исплате дневнице (неопорезиви износ) и остали трошкови настали на службеном путу на исти начин као за запосленог?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: