Могућност да правно лице са седиштем у Србији повери послове вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја повезаном правном лицу које нема седиште у Србији

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-548/2020-04 од 6.7.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: