Могућност да правно лице са седиштем у Србији повери послове вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја повезаном правном лицу које нема седиште у Србији

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: