Министарство финансија упорно понавља тврдње у вези са електронским фактурама које су супротне одредбама Закона о ПДВ

Претходних дана Министарство финансија је на сајту еФактура објавило питања и одговоре са неколико вебинара одржаних у току јануара 2023. године.

Следећа реченица је поновљена седам пута у оквиру одговора на седам различитих питања (видети овде и овде):

За сваку уплату по предрачуну кроз СЕФ се издаје авансни рачун.

Ова тврдња је нетачна и супротна је одредбама Закона о ПДВ.

Слика са сајта еФактура

Имајући у виду најновије измене и допуне Правилника о ПДВ (члан 165), тачна тврдња која је у складу са прописима о ПДВ би гласила овако:

За сваку примљену авансну уплату корисник СЕФ издаје авансни рачун.

Наиме, није свака уплата по предрачуну и авансна уплата, па у том смислу тврдња Министарства финансија није тачна и супротна је одредбама прописа о ПДВ. Авансно плаћање представља наплату накнаде или дела накнаде пре него што је извршен промет добара и услуга (члан 42. став 3. Закона о ПДВ). Могуће је извршити уплату по предрачуну и након што је извршен промет добара и услуга и у том случају не постоји авансна уплата и не издаје се авансни рачун. 

Објаснићемо ово на примеру:

  • издат је предрачун 30. јануара 2023. године
  • извршен је промет добара или услуга 31. јануара 2023. године (ако се ради о промету добара издата је отпремница са датумом 31.1.2023. године)
  • извршена је уплата по предрачуну 1. фебруара 2023. године
  • издата је електронска фактура 3. фебруара 2023. године са датумом промета 31. јануар 2023. године

Иако је уплата извршена по предрачуну, не постоји авансно плаћање јер је плаћање извршено након извршеног промета. Не издаје се авансни рачун.

Наведена погрешна тврдња Министарства финансија већ узрокује проблеме у раду корисника СЕФ. Добили смо информације да због оваквих тврдњи купци не прихватају електронске фактуре јер претходно није издата авансна фактура, иако се уплата не сматра авансном уплатом у складу са прописима о ПДВ. Могло би се помислити да за издаваоца фактуре то није од велике важности јер је уплата већ извршена, али треба имати у виду да уплата можда покрива само део износа издате електронске фактуре.

Са жаљењем још једном констатујемо да се информације које се објављују на сајту еФактура, иако се ради о сајту Министарства финансија, не могу сматрати поузданим и тачним са аспекта важећих прописа у Републици Србији.
Подсећамо на претходни случај овде.

Можда још горе је то што такве информације узрокују бројне недоумице и неразумевања, што доводи до непотребног трошења ресурса корисника СЕФ и успорава и отежава њихово пословање уместо да га чини једноставнијим, бржим и ефикаснијим.

Сматрамо да је до оваквих и сличних проблема у вези са СЕФ дошло због жеље оних који одлучују о реализацији овог пројекта да прилагоде СЕФ потребама субјеката јавног сектора, занемарујући при томе како ће таква врста прилагођавања утицати на пословање субјеката приватног сектора и добровољних корисника СЕФ. О томе ћемо писати детаљније у једном од наредних коментара на Необилтену. 

Поделите: