Минимална цена рада за 2017. годину 130 динара нето по часу

Обавештење о минималној цени рада за 2018. годину и износима минималне зараде прочитајте овде.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2017. године износи 130 динара (нето), по радном часу.

Одлуку коју је донела Влада објављена је у „Службеном гласнику РС“ број 77/2016 од 14.9.2016. године.

Сходно томе, нето минимална зарада за исплате у току 2017. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 20.800 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 21.840 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 22.880 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 23.920 динара.

Износ бруто минималне зараде зависи од неопорезивог износа зараде који се мења од 1.2.2017. године.

Нове информације 27.1.2017.

Бруто минимална зарада за исплате од 1. фебруара 2017. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 27.990,02 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 29.473,60 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 30.957,20 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 32.440,80 динара.

Подсећамо да је садашња минимална цена рада (важи до краја децембра 2016. године) 121 динар по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 7,44%.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2016. године врше се по 121 динар нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2017. године се врше по 130 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Поделите: