Мањак производа који није признат као расход у пореском билансу није од утицаја на висину личне зараде предузетника

Висина личне зараде предузетника у систему ПДВ који обавља производну делатност, води пословне књиге по систему двојног књиговодства и определио се за исплату личне зараде, у случају када у поступку контроле од стране пореског органа по основу мањка производа односно робе није признат расход у пореском билансу за одређени порески период што је за последицу имало увећање опорезиве добити по основу самосталне делатности за тај период

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: