Листа корисника Система електронских фактура

На сајту еФактура објављено је обавештење о листи корисника Система електронских фактура (СЕФ).

Листу корисника СЕФ могуће је преузети са линка овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„Листа корисника система електронских фактура је јавна листа која садржи пореске идентификационе бројеве субјеката јавног сектора, субјеката приватног сектора и добровољних корисника Система електронских фактура који имају обавезу да приме и чувају електронску фактуру у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44 од 29. априла 2021, 129 од 28. децембра 2021.), као и јединствене бројеве корисника буџетских средстава субјеката који су уписани у Евиденцију корисника јавних средстава и која се води код Централног информационог посредника употребом информационо-комуникационих технологија.

Линк за преузимање листе корисника система електронских фактура

Поделите: