Lista korisnika Sistema elektronskih faktura

Na sajtu eFaktura objavljeno je obaveštenje o listi korisnika Sistema elektronskih faktura (SEF).

Listu korisnika SEF moguće je preuzeti sa linka ovde.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva finansija:

„Lista korisnika sistema elektronskih faktura je javna lista koja sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika Sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 44 od 29. aprila 2021, 129 od 28. decembra 2021.), kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Link za preuzimanje liste korisnika sistema elektronskih faktura

Podelite: