Корисничко упутство за рефакцију и ослобађање од плаћања ПДВ-а

Пореска управа је објавила Корисничко упутство за рефакцију и ослобађање од плаћања ПДВ-а.

Корисничко упутство можете преузети директно овде или на страни Пореске управе овде.

Корисничко упутство за рефакцију и ослобађање од плаћања ПДВ-а

С обзиром да је Корисничким упутством предвиђено да се обрасци РЕФ-1, РЕФ-2, РЕФ-3а и РЕФ-5, као и ППО-ПДВ, ЗППО-ПДВ и МППО-ПДВ, подносе искључиво електронским путем, а да то још увек није предвиђено прописима из области ПДВ, за очекивати је да ће у наредним данима бити објављене измене и допуне Правилника о рефакцији и Правилника о пореским ослобођењима.

Поделите: